Торкрет

Торкрет

»
Торкрет


От 2016 година, СПА ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД предлага изграждането на басейни и други хидротехнически съоръжения чрез метода на мокрото торкретиране.

Повече информация за услугите които предлагаме с торкрет бетон може да намерите тук ТОРКРЕТ УСЛУГИ

Какво е торкрет и кога възниква


Торкрет бетонът е изобретен 1907 година от американският препаратор Карл Акели за ремонт на рушащата се фасада на колумбийският музей в Чикаго. Той използва метод на издухване на сух материал през маркуч посредством компресиран въздух, инжектирайки вода в смесителната дюза.
През 1911 година този метод е патентован. До 1950 година, когато е създаден методът на мокрото торкретиране, се използва само методът на сухия микс.

Торкрет е събирателен термин на сухия и мокрия метод. Терминът „торкрет“ и пръскан бетон за първи път е дефиниран от американската асоциация на железопътните инженери през 1930 година. До 1951 година Торкрет е станал официално название на процеса на пръскане на бетон, независимо дали става въпрос за сух или мокър метод.

Торкретирането се извършва посредством специални машини които контролират целия процес и го правят бърз и лесен за изпълнение. Може да се изпълнява върху най-различни повърхности като тухла, бетон, камък, армирани и скални повърхности.

За какво се използва торкрет бетонътТоркрет бетонът е надеждно средство и метод за поставяне на различни апликации, както и на структурен бетон.

В западна Европа широко се използва в гражданското и промишлено строителство за строене на плувни басейни, тунели, мостове, изграждането на язовирни стени, резервоари, укрепване на изкопи и склонове, канали, укрепване на стари сгради с наличие на пукнатини и кухини и много други.


Сух методТози метод включва поставянето на сухи съставки в бункер, които се транспортират пневматично през маркуч към дюзата. Оператор контролира добавянето на вода в дюзата. Водата и сухата смес излизат от дюзата не напълно смесени, но при удара в приемната повърхност те се смесват напълно.

Предимство на методът със сухото торкретиране е, че съдържанието на вода може да се регулира непосредствено от оператора, което позволява по-ефективното поставяне на вертикални и отвесни повърхности (стени, тавани) без да се използват втвърдители.

Процесът на сухото торкретиране е полезен при ремонти, когато е необходимо често да се прекъсва работата, защото сухият материал лесно се освобождава от маркуча, без опасност от втвърдяването му (в маркуча).то на язовирни стени, резервоари, укрепване на изкопи и склонове, канали, укрепване на стари сгради с наличие на пукнатини и кухини и много други.

Мокър методПри мокрият торкрет има изпомпване на предварително приготвена бетонна смес към дюзата. Сгъстен въздух се въвежда в дюзата и по този начин сместа се изстрелва към приемната повърхност. Мокрото торкретиране обикновено има по-малък отскок на материала, което води до по-малка фира. Също така има много по-малко запрашаване. Най-голямото предимство на мокрото торкретиране е, че всички съставки и добавки се смесват с вода предварително, което значително ускорява процеса и го прави много подходящ за изпълнението на големи обеми от работа.

Използват се главно системи с двойни помпи, които за разлика от обикновените бетон помпи са създадени за задоволяване на по-високите изисквания за подаване на бетонния поток, който трябва да се движи равномерно и непрекъснато, за да се гарантира хомогенността на пръскането.

Поради естеството на полагане на бетона и ниското съдържание на вода в торкрет бетона, което води до неговата изключителна водонепропускливост, мокрото торкретиране е идеален метод в строителството на басейни (частни, обществени, хотелски), басейни към аквапаркове, компенсаторни резервоари, фонтани, изкуствени езера и реки и други водни съоръжения, както и изработването нa различни дизайнерски елементи.


ПредимстваПредимства на торкрет бетона пред стандартния метод на изграждане на басейни.

Стандартният метод на изграждане на басейни в България – методът на бетонова отливка е известен преди повече от 2000 години. Широко използван е още в Римската империя. Той представлява изграждането на кофраж с поставена армировка, в който се излива бетоновата смес. Поради естеството на процеса е необходимо много високо съдържание на вода в бетона, за да може той да проникне и изпълни ограниченията от кофражни елементи отливка.

След изпаряването на водата (изсъхването на бетона), в него се образуват въздушни микро джобове и пукнатини през които безпроблемно преминава капилярната влага. При изграждането на басейна, технологично в повечето случаи е невъзможно басейнът да бъде отлят наведнъж. Това води до технологично прекъсване на бетона. Образуването на микро пукнатини, както и технологичното прекъсване на стени-дъно, правят методът на бетоновата отливка не особено подходящ за изграждането на басейни и други хидротехнически съоръжения.Не е за подценяване и значително по-дългото време за изграждане на съоръженията

От друга страна торкрет бетонът е с много по-голяма якост, съдържанието на вода в бетонът е до 70% по-ниско. Изграждането на целия басейн е непрекъснат процес, извършва се в рамките на един ден. Няма технологично прекъсване стени-дъно.

Като резултат от специфичната технология, бетоновото корито изградено посредством торкретиране има значително по-дълъг живот, значително по-голяма здравина, както и водонепропускливост в сравнение с обикновените бетонови корита.