Защо е важно pH на водата в басейна да е в норма?
Home
//
Новини
//
Защо е важно pH на водата в басейна да е в норма?

ЗАЩО Е ВАЖНО pH НА БАСЕЙНА ДА Е В НОРМА?

Нивото на рН на водата в басейна е един изключително важен показател.

Постоянно се говори, че е необходимо да се следи и регулира нивото на рН, но повечето хора нямат идея защо това е необходимо. Стойността на рН описва концентрацията на свободните водородни йони във водата.

Колкото нивото на pH е ниско, толкова по-киселинна е средата, което води до корозия на всички метални елементи в басейна като стълби, перила и водни атракциони. Когато нивото на pH е високо, толкова е по-алкална средата, което благоприятства бързото развитие на водорасли в басейна. За микроорганизми живевеещи във водна среда, pH играе важна роля за метаболизма, мобилност им, способността на клетките да се делят, състоянието на тяхната обвивка и устойчивостта им на дезинфектанти. В случая това води до неефективна работа на препаратите за басейни.

Най-ниската стойност която може да има pH = 0, тогава имаме киселина. Най-високата стойност на pH може да бъде 14, тогава имаме основа. Балансът е тогава когато pH = 7. В този случай средата не е нито киселинна , нито основа, а неутрална и имаме перфектно чиста вода.

Човешкото тяло е изцяло зависимо от рН на кръвта, сълзите, урината, стомашният сок или дори косата. От pH-то зависи състоянието на различни органи и милиони химически процеси, протичащи в организма.

На практика всички дезинфектанти, които ние използваме принадлежат към категорията на оксиданти. И хлор, и бром, и кислород, и озон - всички като един дезинфекцират водата чрез окисление на органичните вещества. Способността на тези органични вещества (микроводорасли и др.) да се окисляват, зависи от стойността на рН на средата. Тази способност (капацитет) се нарича редокс потенциал на потенциала за редокс.

Редокс потенциала (от RedOx на английски – в превод намаляване / окисляване) характеризира степента на активност на електроните в окислително-редукционни реакции, т.е. реакции, свързани със сливане или прехвърляне на електрони. Тази цифра е от голямо значение при третиране на водата в басейна, защото ни позволява да се оцени ефективността на дезинфекцията. При рН стойности над 7.8 интензивността на окислителните процеси се намалява, колкото и препарати да изливаме в басейна, няма да има ефект, но има голяма опасност от прехлориране на водата например.

В заключение, ние препоръчваме редовно да следите pH показателя на вашия басейн и при отклонение от границите 7,0 – 7,4 да вземете необходимите мерки за да го регулирате. Това става посредством препарат за понижаване или повишаване на pH. Едва след привеждане на pH норма, може да третирате басейна с окислители. Всички необходими препарати и тестери за басейни може да закупите от тук  http://spapool.bg/categoriesbg/6
Етикети: