Услуги Торкрет бетон

Услуги Торкрет бетон

»
»
Услуги Торкрет бетон

Приложение на торкретирането

 

Използваме торкрет бетонът  за строителство, ремонт, хидроизолиране, укрепване, заздравяване и възстановяване на бетона на  различни съоръжения и конструкции.

- Изграждане на плувни басейни, фонтани, изкуствени езера и реки, водохранилища, резервоари, язовири, изкопи, ями и др.

- Подземни паркинги, мазета, складове

- Изграждане на мостове

- Изграждане, усилване и ремонт на Тунели

- Укрепване на колони и носещи конструкции

- Възстановяване на разрушени или с нарушена цялост бетонни повърхности

- Укрепване и заздравяване на  фасади на сгради, жилищни блокове, къщи и др.

- Подсилване на язовирни стени, склонове, пристанища

- Усилване на тунели, конструкциите на тръбопроводи

- Укрепване на свлачища, склонове, мини

- Запечатване на различни повърхности

- Складови площи, паркинги и гаражи

- Ремонт на стоманобетонни повърхности

- Изграждане на защитни стоманобетонни конструкции за защита от въздушна или мокра среда

- Огнеупорни и киселиноустойчиви покрития


Предлагаме и отдаване под наем на торкрет машини и обучен персонал от специалисти и работници.

Защо да изберете нас

1.      Предлагаме решения, а не създаваме проблеми

2.      Имаме професионално оборудване и обучени специалисти в полагането на торкрет бетон

3.      Работим в цяла България

4.      Ефективно и качествено извършваме зададените ни проекти без излишна загуба на време.

5.      Правим консултации и препоръчваме необходимите добавки за бетон, ако са необходими

6.      Ниски цени, кратки срокове за изпълнение на обектите

Торкрет бетонът е подходящ за полагане върху камък, тухли, бетон, метал, скали и други повърхности.

Предимства на торкретирането

При изграждане на басейни и други съоръжения с нестандартна форма, торкрет бетонът е изключително подходящ, защото не се налага изработката на сложни кофражи.

При обикновената бетонова смес, количеството вода е много голямо, за да може бетона да е в течно състояние. След изсъхване / изпаряването на водата, в бетона остават микро пукнатини през които безпроблемно преминава капилярната влага.

Торкрет бетонът има 70 процента по-ниско съдържание на вода в сравнение с обикновения бетон и много по-голяма якост.

Поради  по-голямата здравина, съоръженията с торкрет бетон имат значително по-дълъг живот.

Времето за изпълнение е сравнително по-кратко.

Торкрет бетон

В западна Европа торкретирането се използва широко за гражданско и промишлено строителство и е познат метод повече от 100 години. Самият процес представлява пръскане под налягане на специална бетонова смес.  Използват се торкрет машини. Процесът се нарича торкретиране.  Съществуват два вида  - сухо и мокро торкретиране.

При мокрото торкретиране – готова бетонна смес  се подава по тръба завършваща с специална дюза заедно със въздух под налягане. След което бетона се заглажда. Предимство на метода е липсата на запрашаване и по-малкото замърсяване..

При сухо торкретиране  бетона се сипва в контейнер под формата на суха смес. Сместа се смесва с вода в началото на дюзата, също със наличието на сгъстен въздух. Количеството вода се регулира от кран. Предимство на сухото торкретиране е възможността за подаване на сухата смес на по-големи разстояния, както и лесно почистване на машината / тръбите. Също така има възможност за пръскане на по-дебел слой бетон, в сравнение с мокрия метод. Недостатък е голямото запрашаване на помещението. При изпълняването на сухия метод, задължително се работи със специално работно облекло с маска.

Метод на работа

След като се свържете с нас, правим оглед на обекта.

Преди нанасяне на торкрет бетона се налага старателно подготвяне на повърхността за пръскане. Повърхността се почиства от прах, сажди други замърсявания с  професионална водоструйка, машини за хидродинамично почистване, ударни инструменти  и/или  други инструменти се отстраняват изронени участъци.

Слабите и повредени слоеве слоеве се отстраняват, до достигане на здрави такива. Това важи за бетонни, стоманобетонни, тухлени и каменни повърхности за ремонт. Силно корозиралите армировки се почистват и при необходимост се подсилват.

Не се препоръчва работа с торкрет бетон при много ниски температури и температури под 0 градуса, поради опасност от замръзване на бетона.

При строеж и ремонт на басейни, водохранилища и резервоари

При строеж и ремонт на всички видове хидротехнически съоръжения  - плувни басейни, резервоари, водохранилища, изкуствени езера, реки, аквариуми, фонтани, вани, канализация, пречиствателни станции и др. използваме вътрешно кристализираща добавка за водоплътност на бетона.

Добавката се смесва с бетона и става неделима част от него, съдържа продукти, които реагират каталитично с водата на бетоновата смес и със последващата хидратация на циментовите продукти,  генерира неразтворими кристални образувания. Осигурява се висока устойчивост на хидростатично налягане на двете страни на повърхността на бетона.  Кристализиращата добавка има голяма устойчивост на агресивни агенти, запечатва капилярни пукнатини до 0,4мм.  Други преимущества на продукта са, че позволява на бетона да диша, не е токсичен и  е подходящ за ползване при питейна вода.

Други услуги

Пясъкоструене с професионална пясъкоструйка с обем 600л., мощна, но същевременно мобилна, тя обработва до 28 м2/час.

Пясъкоструйката е с възможност за едновременна работа с два накрайника. В комплект със 100 метров кабел, тя достига до всяка желана повърхност за обработване

Подходяща е за почистване на бетонни повърхности, метални повърхности и др. За ремонт на повредени повърхности - изкъртва до здраво място. За почистване на цистерни, строителни машини, кораби, кранове, фасади на сгради, халета и др.